RAPORT O STRATACH
WOJENNYCH

RAPORT

to wynik prac parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej

Nad raportem pracował zespół 33 wybitnych pracowników naukowych najlepszych polskich uczelni, specjalistów z różnych obszarów wiedzy i nauki. Wśród ekspertów są historycy, historycy gospodarczy, archiwiści, ekonomiści, rzeczoznawcy i prawnicy. Raport był poddany także 10 zewnętrznym recenzjom.

pobierz tom I pobierz tom II pobierz tom III